Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

La vérité, c’est une agonie qui n’en finit pas. La vérité de ce monde c’est la mort.
Il faut choisir, mourir ou mentir.
Je n’ai jamais pu me tuer moi.
L-F Céline, Voyage au bout de la nuit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου