Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013


« Celui qui a vécu jusqu’au bout l’orgueil de la solitude n’a plus qu’un rival : Dieu.  »

de Emil Michel Cioran

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου