Κυριακή, 15 Μαΐου 2011give me the words


but tell me nothing


give me the words

that tell me everything.....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου